Nyheter

Dølen

«Odelsjenta Kine i Venabygd satsar på seksføtte husdyr» Kine Ariela Egseth frå Venabygda bygger framtid på nyttige insekt, men også på ei 200 år gamal bærbusk og brei utnytting av heile ressursgrunnlaget. Heilt i tråd med arven frå tidlegare generasjonars sjølvberga matauk. Odelsjenta Kine i… Les mer »Dølen

Sollia.net

«Sirissfarm for tusener» Inovative og initiativrike unge folk er det bygdenorge trenger. Ungdommer som dessuten tar verdens store utfordringer med matforsyning, klima og bærekraft, legges merke til. Et spennende prosjekt for bærekraftig innsektsoppdrett der en tar i bruk innsekter i matveien, er nå i gang… Les mer »Sollia.net

NCE Heidner Biocluster

«Montasjen får finansiell støtte fra Grønn Framtid» Montasjen, et av våre ferskeste medlemmer i klyngen, har fått innvilget støtte til utvikling av bærekraftig insektsfôr via initiativet Grønn Framtid fra Innlandet fylkeskommune. Montasjen får finansiell støtte fra Grønn Framtid – NCE Heidner Biocluster

Vekst i Innlandet

«Produserer insekter som skal bli fôr og menneskemat» Kampanjen «Vekst i Innlandet» ble opprinnelig distribuert med Finansavisen juni 2020 og publisert på næringslivnorge.no. Det hele startet under studietiden min ved NTNU, forteller Kine Ariela. – I forbindelse med forskningsdagene i Trondheim fikk vi smake… Q2 2020… Les mer »Vekst i Innlandet

Gudbrandsdølen dagningen

«Starter oppdrett i venabygda, Den kan bli ditt neste måltid» Denne lille rakkeren kan bli storindustri med base i Venabygda… Gudbrandsdølen Dagningen – Denne lille rakkeren kan bli storindustri – i Venabygda