Sollia.net

«Sirissfarm for tusener»

Inovative og initiativrike unge folk er det bygdenorge trenger. Ungdommer som dessuten tar verdens store utfordringer med matforsyning, klima og bærekraft, legges merke til. Et spennende prosjekt for bærekraftig innsektsoppdrett der en tar i bruk innsekter i matveien, er nå i gang i Sollia.

Sirissfarm for tusener – I Sollia – naturligvis